บริษัท โป๊วกี่ จำกัด

บริษัทรับออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับงานก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหรรม ช่าง รวมถึงเครื่องมือทางการเกษตร จากจังหวัดลพบุรี

ที่อยู่ : 8 หมู่ 9 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

ช่องทางการติดต่อ

PHO KEE Co.,Ltd
+02-979-4034